Công văn số 415/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sử dụng SGK Tin học THCS mới tái bản năm học 2017 - 2018.

Công văn số 415/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sử dụng SGK Tin học THCS mới tái bản năm học 2017 - 2018.

 •   18/09/2017 10:01:49 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 415/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sử dụng SGK Tin học THCS mới tái bản năm học 2017 - 2018.
Mẫu thống kê CBQL, GV cấp THCS năm học 2017-2018

Mẫu thống kê CBQL, GV cấp THCS năm học 2017-2018

 •   15/09/2017 05:10:34 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Mẫu thống kê CBQL, GV cấp THCS năm học 2017-2018
Quyết định số 215/QĐ-PGDĐT Về việc Kiểm tra công tác tuyển sinh, nề nếp chuyên môn và các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018

Quyết định số 215/QĐ-PGDĐT Về việc Kiểm tra công tác tuyển sinh, nề nếp chuyên môn và các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018

 •   14/09/2017 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 215/QĐ-PGDĐT Về việc Kiểm tra công tác tuyển sinh, nề nếp chuyên môn và các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018
Công văn số 407/PGDĐT-VP V/v tham gia viết tin bài và cung cấp tin bài về trang thông tin điện tử (website) của huyện và của Phòng GD&ĐT.

Công văn số 407/PGDĐT-VP V/v tham gia viết tin bài và cung cấp tin bài về trang thông tin điện tử (website) của huyện và của Phòng GD&ĐT.

 •   12/09/2017 03:23:29 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 407/PGDĐT-VP V/v tham gia viết tin bài và cung cấp tin bài về trang thông tin điện tử (website) của huyện và của Phòng GD&ĐT.
Quyết định số 2462/QĐ-UBND V/v Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017

Quyết định số 2462/QĐ-UBND V/v Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017

 •   01/09/2017 04:13:05 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 2462/QĐ-UBND V/v Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017
Thư mời dự Tổng kết Công đoàn ngành Giáo dục năm học 2016-2017

Thư mời dự Tổng kết Công đoàn ngành Giáo dục năm học 2016-2017

 •   31/08/2017 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Thư mời dự Tổng kết Công đoàn ngành Giáo dục năm học 2016-2017
Công văn số 384/KH- PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 09 năm học 2017-2018.

Công văn số 384/KH- PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 09 năm học 2017-2018.

 •   31/08/2017 10:19:29 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 384/KH- PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 09 năm học 2017-2018.
Thông báo số 397/TB-PGDĐT  V/v tập huấn giáo viên tiếng Anh Tiểu học, THCS Năm 2017

Thông báo số 397/TB-PGDĐT V/v tập huấn giáo viên tiếng Anh Tiểu học, THCS Năm 2017

 •   31/08/2017 03:57:26 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 397/TB-PGDĐT V/v tập huấn giáo viên tiếng Anh Tiểu học, THCS Năm 2017
Công văn số 393/ PGD-ĐT V/v khảo sát số liệu phục vụ Đề án “Quản lý giáo dục thông minh”.

Công văn số 393/ PGD-ĐT V/v khảo sát số liệu phục vụ Đề án “Quản lý giáo dục thông minh”.

 •   30/08/2017 10:37:34 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 393/ PGD-ĐT V/v khảo sát số liệu phục vụ Đề án “Quản lý giáo dục thông minh”.
Công văn số 381/PGDĐT V/v Triển khai nhập liệu vnEdu năm học 2017-2018 phục vụ Đề án “Quản lý giáo dục thông minh”.

Công văn số 381/PGDĐT V/v Triển khai nhập liệu vnEdu năm học 2017-2018 phục vụ Đề án “Quản lý giáo dục thông minh”.

 •   29/08/2017 03:18:13 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 381/PGDĐT V/v Triển khai nhập liệu vnEdu năm học 2017-2018 phục vụ Đề án “Quản lý giáo dục thông minh”.
Quyết định số 2288/QĐ-UBND V/v khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017

Quyết định số 2288/QĐ-UBND V/v khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017

 •   22/08/2017 09:07:58 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 2288/QĐ-UBND V/v khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2016 - 2017
Công văn số 3719/BGDĐT-GDTrH V/v tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới

Công văn số 3719/BGDĐT-GDTrH V/v tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới

 •   22/08/2017 09:04:16 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3719/BGDĐT-GDTrH V/v tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới
Quyết định số 1986/QĐ-UBND V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện Long Điền

Quyết định số 1986/QĐ-UBND V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện Long Điền

 •   07/08/2017 04:41:24 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1986/QĐ-UBND V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện Long Điền
Công văn số 234/PGD&ĐT Về việc lập danh sách HS không đăng ký thi, bỏ thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018.

Công văn số 234/PGD&ĐT Về việc lập danh sách HS không đăng ký thi, bỏ thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018.

 •   10/07/2017 05:16:07 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 234/PGD&ĐT Về việc lập danh sách HS không đăng ký thi, bỏ thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018.
153/QĐ.PGD ĐT V/v công nhận kết quả xét TN THCS, TN BT THCS năm học 2016-2017

153/QĐ.PGD ĐT V/v công nhận kết quả xét TN THCS, TN BT THCS năm học 2016-2017

 •   04/07/2017 05:10:37 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
153/QĐ.PGD ĐT V/v công nhận kết quả xét TN THCS, TN BT THCS năm học 2016-2017
Quyết định 470/QĐ-SGDĐT V/v thành lập các Điểm thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018.

Quyết định 470/QĐ-SGDĐT V/v thành lập các Điểm thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018.

 •   02/07/2017 11:31:54 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 470/QĐ-SGDĐT V/v thành lập các Điểm thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018.
Công văn số 314/PGDĐT -GDTrH V/v phát hành văn bản điện tử trên trang Website Phòng GD&ĐT

Công văn số 314/PGDĐT -GDTrH V/v phát hành văn bản điện tử trên trang Website Phòng GD&ĐT

 •   02/07/2017 10:45:09 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 314/PGDĐT -GDTrH V/v phát hành văn bản điện tử trên trang Website Phòng GD&ĐT
Công văn số 312/PGDĐT -GDTrH V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, năm học 2017-2018.

Công văn số 312/PGDĐT -GDTrH V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, năm học 2017-2018.

 •   02/07/2017 10:06:29 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 312/PGDĐT -GDTrH V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, năm học 2017-2018.
Quyết định số 152/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS, năm học 2017 – 2018.

Quyết định số 152/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS, năm học 2017 – 2018.

 •   02/07/2017 09:28:55 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 152/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS, năm học 2017 – 2018.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây