Công văn số 108/PGDĐT-GDTrH V/v tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục

Công văn số 108/PGDĐT-GDTrH V/v tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục

 •   12/02/2018 03:50:05 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 108/PGDĐT-GDTrH V/v tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục
Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Quý I, lần thứ 10 năm 2018 của Liên đoàn Lao động huyện Long Điền

Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Quý I, lần thứ 10 năm 2018 của Liên đoàn Lao động huyện Long Điền

 •   05/02/2018 03:58:12 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Quý I, lần thứ 10 năm 2018 của Liên đoàn Lao động huyện Long Điền
Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Toán (25/01/2018)

Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Toán (25/01/2018)

 •   16/01/2018 11:00:53 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Toán (25/01/2018)
Quyết định số 45/QĐ-PGD&ĐT Về việc cử Đoàn cán bộ tham dự Lễ khai mạc và Đoàn cán bộ, giáo viên hỗ trợ cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học cơ sở năm học 2017 - 2018

Quyết định số 45/QĐ-PGD&ĐT Về việc cử Đoàn cán bộ tham dự Lễ khai mạc và Đoàn cán bộ, giáo viên hỗ trợ cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học cơ sở năm học 2017 - 2018

 •   15/01/2018 08:14:58 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 45/QĐ-PGD&ĐT Về việc cử Đoàn cán bộ tham dự Lễ khai mạc và Đoàn cán bộ, giáo viên hỗ trợ cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học cơ sở năm học 2017 - 2018
Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Ngữ văn (20/01/2018)

Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Ngữ văn (20/01/2018)

 •   15/01/2018 08:05:51 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Ngữ văn (20/01/2018)
Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Công nghệ (18/01/2018)

Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Công nghệ (18/01/2018)

 •   11/01/2018 02:15:25 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Công nghệ (18/01/2018)
Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Thể dục (19/01/2018)

Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Thể dục (19/01/2018)

 •   11/01/2018 02:13:55 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề cấp huyện tháng 1- Thể dục (19/01/2018)
Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT V/v Tổchức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghịlần thứsáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT V/v Tổchức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghịlần thứsáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 •   04/01/2018 07:50:10 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT V/v Tổchức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghịlần thứsáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Thông báo Thời khóa biểu thi GV dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, năm học 2017-2018

Thông báo Thời khóa biểu thi GV dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, năm học 2017-2018

 •   04/01/2018 07:42:33 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Thời khóa biểu thi GV dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, năm học 2017-2018
Quyết định số 326/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban chấm thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện (vòng 1), năm học 2017 - 2018

Quyết định số 326/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban chấm thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện (vòng 1), năm học 2017 - 2018

 •   27/12/2017 02:42:29 AM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 326/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban chấm thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện (vòng 1), năm học 2017 - 2018
Quyết định số 327/QĐ-PGDĐT Vềviệc thành lập Ban coi thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện (vòng 1), năm học 2017 - 2018

Quyết định số 327/QĐ-PGDĐT Vềviệc thành lập Ban coi thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện (vòng 1), năm học 2017 - 2018

 •   27/12/2017 02:40:36 AM
 •   Đã xem: 593
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 327/QĐ-PGDĐT Vềviệc thành lập Ban coi thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện (vòng 1), năm học 2017 - 2018
Công văn số 638/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn nộp bài thi KH-KT cấp tỉnh trên “Trường học kết nối” năm học 2017-2018

Công văn số 638/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn nộp bài thi KH-KT cấp tỉnh trên “Trường học kết nối” năm học 2017-2018

 •   21/12/2017 09:34:11 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 638/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn nộp bài thi KH-KT cấp tỉnh trên “Trường học kết nối” năm học 2017-2018
Công văn số 636/PGDĐT-GDTrH V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

Công văn số 636/PGDĐT-GDTrH V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

 •   20/12/2017 03:10:02 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 636/PGDĐT-GDTrH V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.
Quyết định số 322/QĐ-PGD&ĐT Về việc cử các dự án tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học cơ sở năm học 2017 - 2018

Quyết định số 322/QĐ-PGD&ĐT Về việc cử các dự án tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học cơ sở năm học 2017 - 2018

 •   20/12/2017 03:06:34 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 322/QĐ-PGD&ĐT Về việc cử các dự án tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học cơ sở năm học 2017 - 2018
Quyết định số 323/QĐ-PGDĐT Về việc công nhận kết quả Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện, năm học 2017 - 2018

Quyết định số 323/QĐ-PGDĐT Về việc công nhận kết quả Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện, năm học 2017 - 2018

 •   20/12/2017 03:03:52 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 323/QĐ-PGDĐT Về việc công nhận kết quả Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện, năm học 2017 - 2018.
Quyết định số 319/QĐ-PGDĐT V/v công nhận kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi giải Toán trên máy tính Casio cấp huyện năm học 2017-2018

Quyết định số 319/QĐ-PGDĐT V/v công nhận kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi giải Toán trên máy tính Casio cấp huyện năm học 2017-2018

 •   18/12/2017 02:35:25 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 319/QĐ-PGDĐT V/v công nhận kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi giải Toán trên máy tính Casio cấp huyện năm học 2017-2018
Quyết định số 316/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập tổ giám sát công tác kiểm tra HKI năm học 2017 – 2018 tại các trường THCS

Quyết định số 316/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập tổ giám sát công tác kiểm tra HKI năm học 2017 – 2018 tại các trường THCS

 •   14/12/2017 09:24:36 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 316/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập tổ giám sát công tác kiểm tra HKI năm học 2017 – 2018 tại các trường THCS
Kế hoạch số 414 /KH-PGDĐT Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2017-2020

Kế hoạch số 414 /KH-PGDĐT Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2017-2020

 •   12/12/2017 09:11:11 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 414 /KH-PGDĐT Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2017-2020
Quyết định số 3556/QĐ-UBND V/v kiện toàn HĐBM cấp huyện nhiệm ký 2017-2022

Quyết định số 3556/QĐ-UBND V/v kiện toàn HĐBM cấp huyện nhiệm ký 2017-2022

 •   10/12/2017 11:08:45 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 3556/QĐ-UBND V/v kiện toàn HĐBM cấp huyện nhiệm ký 2017-2022

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây