Thông báo chuyên đề Toán học tại THCS Trần Nguyên Hãn (25/10/2018)

Thông báo chuyên đề Toán học tại THCS Trần Nguyên Hãn (25/10/2018)  

 •   15/10/2018 10:57:02 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Toán học tại THCS Trần Nguyên Hãn (25/10/2018)
Quyết định số 301/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban thư ký và Ban giúp việc Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019

Quyết định số 301/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban thư ký và Ban giúp việc Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019

 •   11/10/2018 03:15:23 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 301/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban thư ký và Ban giúp việc Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019
Quyết định số 300/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019

Quyết định số 300/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019

 •   11/10/2018 03:05:13 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 300/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019
Quyết định số 299/QĐ-PGDĐT Về việc cử cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Cuộc thi lập trình giả lập Robotics năm học 2018-2019

Quyết định số 299/QĐ-PGDĐT Về việc cử cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Cuộc thi lập trình giả lập Robotics năm học 2018-2019

 •   11/10/2018 02:58:24 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 299/QĐ-PGDĐT Về việc cử cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Cuộc thi lập trình giả lập Robotics năm học 2018-2019
Quyết định số 294/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban kiểm tra, thẩm định hồ sơ trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS, năm học 2018 - 2019

Quyết định số 294/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban kiểm tra, thẩm định hồ sơ trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS, năm học 2018 - 2019

 •   10/10/2018 02:53:52 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 294/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban kiểm tra, thẩm định hồ sơ trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS, năm học 2018 - 2019
Thông báo chuyên đề Hóa học tại THCS Mạc Đĩnh Chi (26/10/2018)

Thông báo chuyên đề Hóa học tại THCS Mạc Đĩnh Chi (26/10/2018)

 •   08/10/2018 03:43:16 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Hóa học tại THCS Mạc Đĩnh Chi (26/10/2018)
Công văn số 722/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn tháng 10 năm học 2018-2019

Công văn số 722/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn tháng 10 năm học 2018-2019

 •   03/10/2018 08:22:48 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 722/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn tháng 10 năm học 2018-2019
Thông báo chuyên đề Ngữ văn tại THCS Nguyễn Thị Định (27/10/2018)

Thông báo chuyên đề Ngữ văn tại THCS Nguyễn Thị Định (27/10/2018)

 •   02/10/2018 08:33:50 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Ngữ văn tại THCS Nguyễn Thị Định (27/10/2018)
Thông báo chuyên đề Sinh tại THCS Nguyễn Huệ (13/10/2018)

Thông báo chuyên đề Sinh tại THCS Nguyễn Huệ (13/10/2018)

 •   02/10/2018 08:32:35 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chuyên đề Sinh tại THCS Nguyễn Huệ (13/10/2018)
Công văn số 712/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện dành cho HS THCS năm học 2018- 2019

Công văn số 712/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện dành cho HS THCS năm học 2018- 2019

 •   02/10/2018 08:17:15 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 712/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện dành cho HS THCS năm học 2018- 2019
Công văn số 709/PGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức thi học sinh giỏi bậc THCS năm học 2018-2019

Công văn số 709/PGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức thi học sinh giỏi bậc THCS năm học 2018-2019

 •   01/10/2018 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 709/PGDĐT-GDTrH V/v Tổ chức thi học sinh giỏi bậc THCS năm học 2018-2019
Công văn số 706/PGDĐT-GDTrH V/v tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019.

Công văn số 706/PGDĐT-GDTrH V/v tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019.

 •   01/10/2018 03:32:26 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 706/PGDĐT-GDTrH V/v tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019.
Công văn số 702/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018- 2019.

Công văn số 702/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018- 2019.

 •   27/09/2018 10:34:19 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 702/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018- 2019.
Quyết định số 258/QĐ-PGDĐT V/v tập huấn CBQL, GV cấp THCS về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học

Quyết định số 258/QĐ-PGDĐT V/v tập huấn CBQL, GV cấp THCS về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học

 •   21/09/2018 09:18:41 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 258/QĐ-PGDĐT V/v tập huấn CBQL, GV cấp THCS về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học
Công văn số 670/PGDĐT-GDTrH V/v tập huấn CBQL, GV cấp THCS về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học.

Công văn số 670/PGDĐT-GDTrH V/v tập huấn CBQL, GV cấp THCS về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học.

 •   14/09/2018 02:27:32 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 670/PGDĐT-GDTrH V/v tập huấn CBQL, GV cấp THCS về kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học.
Công văn 593/PGDĐT-VP về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

Công văn 593/PGDĐT-VP về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

 •   12/09/2018 03:13:09 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Công văn 593/PGDĐT-VP về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019
Công văn số 659/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai Cuộc thi lập trình giải lập Robotics năm học 2018-2019.

Công văn số 659/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai Cuộc thi lập trình giải lập Robotics năm học 2018-2019.

 •   12/09/2018 02:18:42 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 659/PGDĐT-GDTrH V/v triển khai Cuộc thi lập trình giải lập Robotics năm học 2018-2019.
Công văn số 652/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sử dụng học bạ học sinh bậc THCS từ năm học 2018-2019.

Công văn số 652/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sử dụng học bạ học sinh bậc THCS từ năm học 2018-2019.

 •   11/09/2018 10:26:51 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 652/PGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sử dụng học bạ học sinh bậc THCS từ năm học 2018-2019.
Công văn số 641/PGDĐT-VP V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT phục vụ Đề án Quản lý giáo dục thông minh.

Công văn số 641/PGDĐT-VP V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT phục vụ Đề án Quản lý giáo dục thông minh.

 •   07/09/2018 02:51:13 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 641/PGDĐT-VP V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT phục vụ Đề án Quản lý giáo dục thông minh.

Các tin khác

Đơn vị trục thuộc


Thống kê
 • Đang truy cập35
 • Hôm nay1,193
 • Tháng hiện tại21,348
 • Tổng lượt truy cập1,265,147
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây