Kế hoạch số 5832/KH-UBND V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019

Kế hoạch số 5832/KH-UBND V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019  

 •   14/08/2018 10:45:51 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 5832/KH-UBND V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019
Kế hoạch số 557/KH-PGDĐT V/v Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

Kế hoạch số 557/KH-PGDĐT V/v Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

 •   05/08/2018 11:59:44 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 557/KH-PGDĐT V/v Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018
Quyết định 2920/QĐ-UBND V/v Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2017 - 2018

Quyết định 2920/QĐ-UBND V/v Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2017 - 2018

 •   05/08/2018 09:49:44 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 2920/QĐ-UBND V/v Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2017 - 2018
Công văn số 504/PGDĐT-VP V/v rà soát lại cơ sở dữ liệu trên Phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục.

Công văn số 504/PGDĐT-VP V/v rà soát lại cơ sở dữ liệu trên Phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục.

 •   12/07/2018 12:11:45 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 504/PGDĐT-VP V/v rà soát lại cơ sở dữ liệu trên Phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục.
Quyết định số 195/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban kiểm tra, thẩm định hồ sơ trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS Nguyễn Thị Định và trường THCS Nguyễn Trãi

Quyết định số 195/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban kiểm tra, thẩm định hồ sơ trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS Nguyễn Thị Định và trường THCS Nguyễn Trãi

 •   01/07/2018 10:04:01 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 195/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Ban kiểm tra, thẩm định hồ sơ trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS Nguyễn Thị Định và trường THCS Nguyễn Trãi
Quyết định số 193/QĐ-PGDĐT Về việc công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2017 - 2018

Quyết định số 193/QĐ-PGDĐT Về việc công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2017 - 2018

 •   21/06/2018 05:52:03 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 193/QĐ-PGDĐT Về việc công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2017 - 2018
Quyết định số 191/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS, Năm học 2018 – 2019

Quyết định số 191/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS, Năm học 2018 – 2019

 •   20/06/2018 04:13:20 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 191/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS, Năm học 2018 – 2019
Công văn số 434/PGDĐT -GDTrH V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, năm học 2018-2019

Công văn số 434/PGDĐT -GDTrH V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, năm học 2018-2019

 •   18/06/2018 03:18:58 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 434/PGDĐT -GDTrH V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, năm học 2018-2019
Quyết định số 186/QĐ-PGDĐT Về việc công nhận kết quả xét tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp Bổ túc THCS năm học 2017 – 2018

Quyết định số 186/QĐ-PGDĐT Về việc công nhận kết quả xét tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp Bổ túc THCS năm học 2017 – 2018

 •   07/06/2018 09:05:20 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 186/QĐ-PGDĐT Về việc công nhận kết quả xét tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp Bổ túc THCS năm học 2017 – 2018
Công văn số 402/PGDĐT-VP V/v tổ chức tập huấn nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu toàn ngành

Công văn số 402/PGDĐT-VP V/v tổ chức tập huấn nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu toàn ngành

 •   05/06/2018 03:23:30 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 402/PGDĐT-VP V/v tổ chức tập huấn nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu toàn ngành
Công văn số 327/PGDĐT-GDTrH V/v Triển khai Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm trong các trường THCS từ năm học 2018 - 2019.

Công văn số 327/PGDĐT-GDTrH V/v Triển khai Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm trong các trường THCS từ năm học 2018 - 2019.

 •   24/05/2018 05:46:12 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 327/PGDĐT-GDTrH V/v Triển khai Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm trong các trường THCS từ năm học 2018 - 2019.
Quyết định số 1709/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về tiêu chí và thang điểm thi đua Khối các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Long Điền

Quyết định số 1709/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về tiêu chí và thang điểm thi đua Khối các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Long Điền

 •   24/05/2018 05:43:30 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1709/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về tiêu chí và thang điểm thi đua Khối các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Long Điền
Công văn số 369/PGDĐT-GDTrH V/v tiếp tục tư vấn, phân luồng đăng ký dự thi và tăng cường ôn tập nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

Công văn số 369/PGDĐT-GDTrH V/v tiếp tục tư vấn, phân luồng đăng ký dự thi và tăng cường ôn tập nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

 •   23/05/2018 11:02:44 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 369/PGDĐT-GDTrH V/v tiếp tục tư vấn, phân luồng đăng ký dự thi và tăng cường ôn tập nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Quyết định số 181/QĐ-PGDĐT Về việc phân công khối trưởng, khối phó và các thành viên các khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền Năm học 2017-2018

Quyết định số 181/QĐ-PGDĐT Về việc phân công khối trưởng, khối phó và các thành viên các khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền Năm học 2017-2018

 •   23/05/2018 10:48:14 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 181/QĐ-PGDĐT Về việc phân công khối trưởng, khối phó và các thành viên các khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền Năm học 2017-2018
Quyết định số 180/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018

Quyết định số 180/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018

 •   22/05/2018 04:02:21 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 180/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018
Kế hoạch số 340/KH-PGDĐT V/v Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 19-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW; Chỉ thị số 23- CT/TW; Quy định số 124-QĐ

Kế hoạch số 340/KH-PGDĐT V/v Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 19-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW; Chỉ thị số 23- CT/TW; Quy định số 124-QĐ

 •   16/05/2018 11:22:18 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 340/KH-PGDĐT V/v Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 19-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW; Chỉ thị số 23- CT/TW; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư và các Nghị quyết của Tỉnh ủy
Công văn số 326/PGDĐT-VP V/v hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2018

Công văn số 326/PGDĐT-VP V/v hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2018

 •   14/05/2018 03:52:18 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 326/PGDĐT-VP V/v hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2018
Quyết định số 1569 /QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp trung học cơ sở (phổ thông và bổ túc) năm học 2017-2018, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2018-2019 tại huyện Long Điền

Quyết định số 1569 /QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp trung học cơ sở (phổ thông và bổ túc) năm học 2017-2018, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2018-2019 tại huyện Long Điền

 •   14/05/2018 03:48:18 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1569 /QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp trung học cơ sở (phổ thông và bổ túc) năm học 2017-2018, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2018-2019 tại huyện Long Điền
Công văn số 315/PGDĐT-VP V/v: yêu cầu các trường báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, năm học 2017-2018.

Công văn số 315/PGDĐT-VP V/v: yêu cầu các trường báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, năm học 2017-2018.

 •   10/05/2018 11:45:20 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 315/PGDĐT-VP V/v: yêu cầu các trường báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh, năm học 2017-2018.

Các tin khác

Đơn vị trục thuộc


Thống kê
 • Đang truy cập56
 • Hôm nay1,374
 • Tháng hiện tại19,176
 • Tổng lượt truy cập1,170,688
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây