Công văn 705/PGD ĐT V/v hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Công văn 705/PGD ĐT V/v hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

 •   27/09/2018 10:45:30 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Công văn 705/PGD ĐT V/v hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018
Kế hoach 701/KH.PGD ĐT Kiểm tra công tác quản lý đầu năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện

Kế hoach 701/KH.PGD ĐT Kiểm tra công tác quản lý đầu năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện

 •   25/09/2018 04:02:12 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Kế hoach 701/KH.PGD ĐT Kiểm tra công tác quản lý đầu năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện
Công văn 694/PGD ĐT V/v toor chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học

Công văn 694/PGD ĐT V/v toor chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học

 •   21/09/2018 08:29:57 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Công văn 694/PGD ĐT V/v toor chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học
Công văn 668-PGD ĐT V/v phân công bà Lê Thúy Hòa phụ trách chuyên môn bậc Tiểu học

Công văn 668-PGD ĐT V/v phân công bà Lê Thúy Hòa phụ trách chuyên môn bậc Tiểu học

 •   19/09/2018 03:39:38 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Công văn 668-PGD ĐT V/v phân công bà Lê Thúy Hòa phụ trách chuyên môn bậc Tiểu học
Công văn 690/PGD ĐT CV trường đăng ký nhu cầu sách trang bị cho Thư viện trường 2018-2019 (18-9-2018)

Công văn 690/PGD ĐT CV trường đăng ký nhu cầu sách trang bị cho Thư viện trường 2018-2019 (18-9-2018)

 •   19/09/2018 03:32:12 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Công văn 690/PGD ĐT CV trường đăng ký nhu cầu sách trang bị cho Thư viện trường 2018-2019 (18-9-2018)
Kế hoach 691/KH.PGD ĐT tổ chức nói chuyện T-truyền PC xâm hại tình dục trẻ em 2018, PC Tai nạn TT đuối nước, bạo lực (17-9-2018) phối hợp Phòng LĐTBXH.

Kế hoach 691/KH.PGD ĐT tổ chức nói chuyện T-truyền PC xâm hại tình dục trẻ em 2018, PC Tai nạn TT đuối nước, bạo lực (17-9-2018) phối hợp Phòng LĐTBXH.

 •   19/09/2018 03:23:58 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Kế hoach 691/KH.PGD ĐT tổ chức nói chuyện T-truyền PC xâm hại tình dục trẻ em 2018, PC Tai nạn TT đuối nước, bạo lực (17-9-2018) phối hợp Phòng LĐTBXH.
Kê hoạch 687/KH.PGD ĐT Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục huyện Long Điền từ năm học 2018-2019

Kê hoạch 687/KH.PGD ĐT Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục huyện Long Điền từ năm học 2018-2019

 •   19/09/2018 03:18:27 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Kê hoạch 687/KH.PGD ĐT Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục huyện Long Điền từ năm học 2018-2019
Thông báo 6587/TB.UBND Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Long Điền năm 2018(Điều chỉnh bảng nhu cầu Mầm non)

Thông báo 6587/TB.UBND Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Long Điền năm 2018(Điều chỉnh bảng nhu cầu Mầm non)

 •   19/09/2018 10:27:02 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Thông báo 6587/TB.UBND Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Long Điền năm 2018(Điều chỉnh bảng nhu cầu Mầm non)
Công văn 686/PGD ĐT V/v thực hiện nghiêm túc chế độ liên lạc thông tin qua điện thoại

Công văn 686/PGD ĐT V/v thực hiện nghiêm túc chế độ liên lạc thông tin qua điện thoại

 •   18/09/2018 02:30:39 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Công văn 686/PGD ĐT V/v thực hiện nghiêm túc chế độ liên lạc thông tin qua điện thoại
Công văn số 678/PGD ĐT Về việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại cuộc hioj nghe báo cáo tình hình đầu năm học

Công văn số 678/PGD ĐT Về việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại cuộc hioj nghe báo cáo tình hình đầu năm học

 •   17/09/2018 02:34:27 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 678/PGD ĐT Về việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại cuộc hioj nghe báo cáo tình hình đầu năm học
Công văn 593/PGDĐT-VP về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

Công văn 593/PGDĐT-VP về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

 •   12/09/2018 03:13:09 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Công văn 593/PGDĐT-VP về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

Công văn 656/PGDĐT-VP ngày 11/9/2018 về việc triển khai công văn 9519 của BTC về phân loại máy móc

 •   11/09/2018 03:39:32 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
cong-van-656-pgddt-vp-ngay-11-9-2018-ve-viec-trien-khai-cong-van-9519-cua-btc-ve-phan-loai-may-moc
CV657/PGDĐT Triển khai thực hiện công khai theo qui định tại TT 36/2017-TTBGDĐT

CV657/PGDĐT Triển khai thực hiện công khai theo qui định tại TT 36/2017-TTBGDĐT

 •   11/09/2018 03:13:20 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
CV657/PGDĐT Triển khai thực hiện công khai theo qui định tại TT 36/2017-TTBGDĐT
Công văn số 641/PGDĐT-VP V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT phục vụ Đề án Quản lý giáo dục thông minh.

Công văn số 641/PGDĐT-VP V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT phục vụ Đề án Quản lý giáo dục thông minh.

 •   07/09/2018 02:51:13 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 641/PGDĐT-VP V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT phục vụ Đề án Quản lý giáo dục thông minh.
Công văn số 613/PGDĐT-VP Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 -2019

Công văn số 613/PGDĐT-VP Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 -2019

 •   28/08/2018 10:11:38 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 613/PGDĐT-VP Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 -2019
Công văn số 609/PGDĐT- GDTrH V/v hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

Công văn số 609/PGDĐT- GDTrH V/v hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

 •   23/08/2018 04:03:19 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 609/PGDĐT- GDTrH V/v hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2018 - 2019
Thư mời tham dự Tổng kết năm học của ngành GD năm học 2017-2018

Thư mời tham dự Tổng kết năm học của ngành GD năm học 2017-2018

 •   22/08/2018 10:00:59 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Thư mời tham dự Tổng kết năm học của ngành GD năm học 2017-2018
Công văn 593/PGDĐT-VP V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

Công văn 593/PGDĐT-VP V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019

 •   20/08/2018 09:10:02 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Công văn 593/PGDĐT-VP V/v Hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu và công khai tài chính trong năm học 2018-2019
Công văn số 1526/SGDT― VP V/v:triệu tập đại biểu dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018

Công văn số 1526/SGDT― VP V/v:triệu tập đại biểu dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018

 •   17/08/2018 08:13:11 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1526/SGDT― VP V/v:triệu tập đại biểu dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018

Các tin khác

Đơn vị trục thuộc


Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay1,193
 • Tháng hiện tại21,323
 • Tổng lượt truy cập1,265,122
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây