187/KH.UBND Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

187/KH.UBND Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

 •   21/09/2017 02:48:06 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
187/KH.UBND Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...
Công văn 318/NV Về việc đề nghị đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Công văn 318/NV Về việc đề nghị đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

 •   18/09/2017 04:09:02 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Công văn 318/NV Về việc đề nghị đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Công văn 414/PGD ĐT V/v Tiếp tục triển khai Đề án 1501/TTg về "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” năm học 2017-2018

Công văn 414/PGD ĐT V/v Tiếp tục triển khai Đề án 1501/TTg về "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” năm học 2017-2018

 •   14/09/2017 04:14:19 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Công văn 414/PGD ĐT V/v Tiếp tục triển khai Đề án 1501/TTg về "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” năm học 2017-2018
Kế hoạch 413/KH.PGD ĐT Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tổ chức tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Năm học 2017 – 2018

Kế hoạch 413/KH.PGD ĐT Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tổ chức tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Năm học 2017 – 2018

 •   12/09/2017 03:54:13 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch 413/KH.PGD ĐT Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tổ chức tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Năm học 2017 – 2018
Công văn 4542/UBND-VP V/v Về việc đồng ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện

Công văn 4542/UBND-VP V/v Về việc đồng ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện

 •   12/09/2017 03:51:25 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Công văn 4542/UBND-VP V/v Về việc đồng ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện
Công văn số 407/PGDĐT-VP V/v tham gia viết tin bài và cung cấp tin bài về trang thông tin điện tử (website) của huyện và của Phòng GD&ĐT.

Công văn số 407/PGDĐT-VP V/v tham gia viết tin bài và cung cấp tin bài về trang thông tin điện tử (website) của huyện và của Phòng GD&ĐT.

 •   12/09/2017 02:23:29 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 407/PGDĐT-VP V/v tham gia viết tin bài và cung cấp tin bài về trang thông tin điện tử (website) của huyện và của Phòng GD&ĐT.
231/KH.YT V/v Kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh tại các Trường tiểu học, mầm non, nhóm trẻ tư thục năm 2017 trên địa bàn huyện Long Điền

231/KH.YT V/v Kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh tại các Trường tiểu học, mầm non, nhóm trẻ tư thục năm 2017 trên địa bàn huyện Long Điền

 •   01/09/2017 09:40:43 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
231/KH.YT V/v Kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh tại các Trường tiểu học, mầm non, nhóm trẻ tư thục năm 2017 trên địa bàn huyện Long Điền
Công văn số 384/KH- PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 09 năm học 2017-2018.

Công văn số 384/KH- PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 09 năm học 2017-2018.

 •   01/09/2017 09:19:29 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 384/KH- PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 09 năm học 2017-2018.
Công văn số 393/ PGD-ĐT V/v khảo sát số liệu phục vụ Đề án “Quản lý giáo dục thông minh”.

Công văn số 393/ PGD-ĐT V/v khảo sát số liệu phục vụ Đề án “Quản lý giáo dục thông minh”.

 •   31/08/2017 09:37:34 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 393/ PGD-ĐT V/v khảo sát số liệu phục vụ Đề án “Quản lý giáo dục thông minh”.
392/PGD ĐT V/v triển khai đăng ký mua sách ATGT cấp THCS

392/PGD ĐT V/v triển khai đăng ký mua sách ATGT cấp THCS

 •   30/08/2017 03:39:50 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
392/PGD ĐT V/v triển khai đăng ký mua sách ATGT cấp THCS
Thông báo phân công các đồng chí UBND Tỉnh và UBND huyện dự lễ khai giảng NH 2017-2018

Thông báo phân công các đồng chí UBND Tỉnh và UBND huyện dự lễ khai giảng NH 2017-2018

 •   30/08/2017 10:16:14 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Thông báo phân công các đồng chí UBND Tỉnh và UBND huyện dự lễ khai giảng NH 2017-2018
389/PGD ĐT V/v triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT

389/PGD ĐT V/v triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT

 •   30/08/2017 10:03:07 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
389/PGD ĐT V/v triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT
388/PGD ĐT V/v hỗ trợ người mù huyện giao lưu văn nghệ và tiêu thụ sản phẩm

388/PGD ĐT V/v hỗ trợ người mù huyện giao lưu văn nghệ và tiêu thụ sản phẩm

 •   30/08/2017 10:01:01 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
388/PGD ĐT V/v hỗ trợ người mù huyện giao lưu văn nghệ và tiêu thụ sản phẩm
386/PGD ĐT V/v tổ chức đòng loạt chiến dịch diệt lăng quăng ngyaf 10/9/2017

386/PGD ĐT V/v tổ chức đòng loạt chiến dịch diệt lăng quăng ngyaf 10/9/2017

 •   30/08/2017 09:58:36 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
386/PGD ĐT V/v tổ chức đòng loạt chiến dịch diệt lăng quăng ngyaf 10/9/2017
383/KH.PGD ĐT Triển khai chương trinh công tác y tế trường học

383/KH.PGD ĐT Triển khai chương trinh công tác y tế trường học

 •   29/08/2017 04:03:22 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
383/KH.PGD ĐT Triển khai chương trinh công tác y tế trường học
382/PGD ĐT V/v triển khai tài liệu" Bác Hồ và những bài học về đạo đức

382/PGD ĐT V/v triển khai tài liệu" Bác Hồ và những bài học về đạo đức

 •   29/08/2017 04:01:20 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
382/PGD ĐT V/v triển khai tài liệu" Bác Hồ và những bài học về đạo đức
1457/SGD.KHTC V/v hướng dẫn công tác tài chính NH 2017-2018

1457/SGD.KHTC V/v hướng dẫn công tác tài chính NH 2017-2018

 •   29/08/2017 03:47:28 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
1457/SGD.KHTC V/v hướng dẫn công tác tài chính NH 2017-2018
380/PGD ĐT V/v tham gia lớp tập huấn công tác BĐG

380/PGD ĐT V/v tham gia lớp tập huấn công tác BĐG

 •   29/08/2017 08:49:16 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
380/PGD ĐT V/v tham gia lớp tập huấn công tác BĐG
Về việc cử công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2017

Về việc cử công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2017

 •   28/08/2017 10:00:07 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Về việc cử công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ năm 2017

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây