cong văn số 2060/SGDĐT-KHTC báo cáo thực trạng QĐ cơ chế tự chủ của ĐVSNCL

cong văn số 2060/SGDĐT-KHTC báo cáo thực trạng QĐ cơ chế tự chủ của ĐVSNCL  

 •   23/11/2017 03:04:11 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
cong văn số 2060/SGDĐT-KHTC báo cáo thực trạng QĐ cơ chế tự chủ của ĐVSNCL
C VAN 2060/SGD-DT V/V BC THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QĐ CƠ CHẾ TỰ CHỦ

C VAN 2060/SGD-DT V/V BC THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QĐ CƠ CHẾ TỰ CHỦ  

 •   23/11/2017 02:53:29 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo số 2060/sgdđt-khtc về thực trạng QĐ cơ chế tự chủ của ĐVSNCL
Đề cương 5451/BGDĐT- GDTrH về báo cáo thực trang thực hiện QĐ cơ chế tự chủ của ĐVSNCL
Thư mời hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật

Thư mời hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật

 •   17/11/2017 10:23:44 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Thư mời hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật
V/v: giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.

V/v: giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.

 •   17/11/2017 10:18:29 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
V/v: giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.
199/KH.UBND Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 trên địa bàn huyện Long Điền

199/KH.UBND Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 trên địa bàn huyện Long Điền

 •   13/11/2017 10:02:04 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
199/KH.UBND Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 trên địa bàn huyện Long Điền
Công văn 5900/UBND.VPV/v tổ chức dọn vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện

Công văn 5900/UBND.VPV/v tổ chức dọn vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện

 •   13/11/2017 09:33:08 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Công văn 5900/UBND.VPV/v tổ chức dọn vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện
Công văn số 520 /PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn MN, TH và THCS tháng 11 năm học 2017-2018

Công văn số 520 /PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn MN, TH và THCS tháng 11 năm học 2017-2018

 •   01/11/2017 07:34:23 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 520 /PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn MN, TH và THCS tháng 11 năm học 2017-2018
Công văn 5352/UBND-VP V/v Đấu nối nguồn điện chiếu sáng công cộng của các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

Công văn 5352/UBND-VP V/v Đấu nối nguồn điện chiếu sáng công cộng của các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

 •   25/10/2017 10:56:43 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Công văn 5352/UBND-VP V/v Đấu nối nguồn điện chiếu sáng công cộng của các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện
Công văn 503/PGD-ĐT V/v báo cáo số liệu giáo viên theo chức danh nghề nghiệp

Công văn 503/PGD-ĐT V/v báo cáo số liệu giáo viên theo chức danh nghề nghiệp

 •   25/10/2017 08:38:57 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Công văn 503/PGD-ĐT V/v báo cáo số liệu giáo viên theo chức danh nghề nghiệp
Kế hoạch 484/KH.PGD ĐT Tham gia Hội thao chào mừng 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)

Kế hoạch 484/KH.PGD ĐT Tham gia Hội thao chào mừng 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)

 •   17/10/2017 10:49:39 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch 484/KH.PGD ĐT Tham gia Hội thao chào mừng 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)
Công văn 462/PGD ĐT.VP Về việc rà soát hiện trạng phòng máy vi tính và máy cassette phục vụ giảng dạy

Công văn 462/PGD ĐT.VP Về việc rà soát hiện trạng phòng máy vi tính và máy cassette phục vụ giảng dạy

 •   06/10/2017 04:13:03 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Công văn 462/PGD ĐT.VP Về việc rà soát hiện trạng phòng máy vi tính và máy cassette phục vụ giảng dạy
2751/QĐ-UBND Về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm học 2017-2018

2751/QĐ-UBND Về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm học 2017-2018

 •   05/10/2017 03:32:23 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
2751/QĐ-UBND Về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm học 2017-2018
Thư mời số 31/TM.TC-KH Dự hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện luật NSNN

Thư mời số 31/TM.TC-KH Dự hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện luật NSNN

 •   05/10/2017 10:14:39 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Thư mời số 31/TM.TC-KH Dự hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện luật NSNN
CV số 1701/SGDĐT-TTr BC kiểm tra CT thu chi và thực hiện công khai NH 2017-2018

CV số 1701/SGDĐT-TTr BC kiểm tra CT thu chi và thực hiện công khai NH 2017-2018

 •   03/10/2017 03:46:33 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
CV số 1701/SGDĐT-TTr BC kiểm tra CT thu chi và thực hiện công khai NH 2017-2018
Công văn 441/PGD ĐT V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017– 2021.

Công văn 441/PGD ĐT V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017– 2021.

 •   03/10/2017 09:31:31 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Công văn 441/PGD ĐT V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017– 2021.
Kế hoạch 427/KH-PGDĐT Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/7/2017; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 13/7/2017; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 24&

Kế hoạch 427/KH-PGDĐT Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/7/2017; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 13/7/2017; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 24&

 •   28/09/2017 09:15:34 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch 242/KH-PGDĐT Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/7/2017; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 13/7/2017; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 08-NQ/TU
Công văn 430/PGD ĐT V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội

Công văn 430/PGD ĐT V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội

 •   26/09/2017 08:36:54 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Công văn 430/PGD ĐT V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội
Công văn 425/PGD ĐT V/v: Tổ chức Hội thi lồng đèn và tham gia Lễ hội cộ đèn Tết Trung thu cho các học sinh trên địa bàn huyện Long Điền năm 2017.

Công văn 425/PGD ĐT V/v: Tổ chức Hội thi lồng đèn và tham gia Lễ hội cộ đèn Tết Trung thu cho các học sinh trên địa bàn huyện Long Điền năm 2017.

 •   22/09/2017 11:04:14 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Công văn 425/PGD ĐT V/v: Tổ chức Hội thi lồng đèn và tham gia Lễ hội cộ đèn Tết Trung thu cho các học sinh trên địa bàn huyện Long Điền năm 2017.
187/KH.UBND Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

187/KH.UBND Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

 •   21/09/2017 02:48:06 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
187/KH.UBND Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Các tin khác

Đơn vị trục thuộc


Thống kê
 • Đang truy cập27
 • Hôm nay763
 • Tháng hiện tại16,953
 • Tổng lượt truy cập841,455
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây