Kế hoạch số 5832/KH-UBND V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019

Kế hoạch số 5832/KH-UBND V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019  

 •   14/08/2018 10:45:51 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 5832/KH-UBND V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019
Kế hoạch số 557/KH-PGDĐT V/v Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

Kế hoạch số 557/KH-PGDĐT V/v Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

 •   05/08/2018 11:59:44 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 557/KH-PGDĐT V/v Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018
Quyết định 2920/QĐ-UBND V/v Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2017 - 2018

Quyết định 2920/QĐ-UBND V/v Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2017 - 2018

 •   05/08/2018 09:49:44 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 2920/QĐ-UBND V/v Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2017 - 2018
Công văn 534 V/v lập danh sách tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em

Công văn 534 V/v lập danh sách tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em

 •   24/07/2018 11:34:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Công văn 534 V/v lập danh sách tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em
Công văn 533/PGD ĐT V/v triển khai, thực hiện kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác giáo dục thể chất

Công văn 533/PGD ĐT V/v triển khai, thực hiện kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác giáo dục thể chất

 •   24/07/2018 11:31:22 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Công văn 533/PGD ĐT V/v triển khai, thực hiện kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác giáo dục thể chất
Công văn số 530-PGD ĐT V/v sắp xếp CSVC chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019.

Công văn số 530-PGD ĐT V/v sắp xếp CSVC chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019.

 •   24/07/2018 04:19:05 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 530-PGD ĐT V/v sắp xếp CSVC chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019.
Công văn 511-PGD ĐT V/v thực hiện đồng phục học sinh và giáo viên từ năm học 2018-2019

Công văn 511-PGD ĐT V/v thực hiện đồng phục học sinh và giáo viên từ năm học 2018-2019

 •   24/07/2018 04:16:17 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Công văn 511-PGD ĐT V/v thực hiện đồng phục học sinh và giáo viên từ năm học 2018-2019
Công văn số 514-PGD ĐT V/v V/v về thủ tục nộp hồ sơ miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là con hộ nghèo

Công văn số 514-PGD ĐT V/v V/v về thủ tục nộp hồ sơ miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là con hộ nghèo

 •   17/07/2018 05:14:22 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 514-PGD ĐT V/v V/v về thủ tục nộp hồ sơ miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là con hộ nghèo
Công văn số 504/PGDĐT-VP V/v rà soát lại cơ sở dữ liệu trên Phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục.

Công văn số 504/PGDĐT-VP V/v rà soát lại cơ sở dữ liệu trên Phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục.

 •   12/07/2018 12:11:45 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 504/PGDĐT-VP V/v rà soát lại cơ sở dữ liệu trên Phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục.
Công văn số 402/PGDĐT-VP V/v tổ chức tập huấn nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu toàn ngành

Công văn số 402/PGDĐT-VP V/v tổ chức tập huấn nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu toàn ngành

 •   05/06/2018 03:23:30 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 402/PGDĐT-VP V/v tổ chức tập huấn nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu toàn ngành
Quyết định số 1796/QĐ.UBND V/v tạm giao số lượng người làm việc

Quyết định số 1796/QĐ.UBND V/v tạm giao số lượng người làm việc

 •   28/05/2018 04:53:25 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1796/QĐ.UBND V/v tạm giao số lượng người làm việc
Công văn số 327/PGDĐT-GDTrH V/v Triển khai Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm trong các trường THCS từ năm học 2018 - 2019.

Công văn số 327/PGDĐT-GDTrH V/v Triển khai Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm trong các trường THCS từ năm học 2018 - 2019.

 •   24/05/2018 05:46:12 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 327/PGDĐT-GDTrH V/v Triển khai Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm trong các trường THCS từ năm học 2018 - 2019.
Công văn số 366/PGD ĐT.VP V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học

Công văn số 366/PGD ĐT.VP V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học

 •   22/05/2018 11:15:59 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 366/PGD ĐT.VP V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học
Quyết định số 180/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018

Quyết định số 180/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018

 •   22/05/2018 04:02:21 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 180/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018
Công văn số 3352/UBND.VP V/v báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019

Công văn số 3352/UBND.VP V/v báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019

 •   18/05/2018 03:32:47 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3352/UBND.VP V/v báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019
Kế hoạch số 340/KH-PGDĐT V/v Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 19-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW; Chỉ thị số 23- CT/TW; Quy định số 124-QĐ

Kế hoạch số 340/KH-PGDĐT V/v Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 19-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW; Chỉ thị số 23- CT/TW; Quy định số 124-QĐ

 •   16/05/2018 11:22:18 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 340/KH-PGDĐT V/v Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 19-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW; Chỉ thị số 23- CT/TW; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư và các Nghị quyết của Tỉnh ủy
Báo cáo số 323/BC.PGD ĐT V/v Kết quả triển khai thực hiện Hội thi Hát - Múa sân trường cấp huyện năm học 2017-2018

Báo cáo số 323/BC.PGD ĐT V/v Kết quả triển khai thực hiện Hội thi Hát - Múa sân trường cấp huyện năm học 2017-2018

 •   14/05/2018 11:57:36 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo số 323/BC.PGD ĐT V/v Kết quả triển khai thực hiện Hội thi Hát - Múa sân trường cấp huyện năm học 2017-2018

Kế hoạch số 322/KH.PGD ĐT V/v Vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika năm 2018.

 •   14/05/2018 11:53:40 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 322/KH.PGD ĐT V/v Vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika năm 2018

Báo cáo số 321/BC.PGD ĐT V/v Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

 •   14/05/2018 11:49:14 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo số 321/BC.PGD ĐT V/v Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018

Các tin khác

Đơn vị trục thuộc


Thống kê
 • Đang truy cập48
 • Hôm nay1,366
 • Tháng hiện tại19,168
 • Tổng lượt truy cập1,170,680
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây