Công văn 766/UBND.NV Về việc triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm

Công văn 766/UBND.NV Về việc triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm

 •   06/02/2018 09:02:47 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Công văn 766/UBND.NV Về việc triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm
Thông báo 120/TB-TCKH Thông báo quyết toán tình hình thu,chi

Thông báo 120/TB-TCKH Thông báo quyết toán tình hình thu,chi

 •   05/02/2018 09:12:55 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Thông báo 120/TB-TCKH Thông báo quyết toán tình hình thu,chi
CV số 84/PGD-VP chấn chỉnh công tác thu chi trong CS giáo dục

CV số 84/PGD-VP chấn chỉnh công tác thu chi trong CS giáo dục

 •   02/02/2018 04:00:51 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
CV số 84/PGD-VP chấn chỉnh công tác thu chi trong CS giáo dục
Công văn 498/UBND.NV về việc đồng ý ký HĐLĐ tạm thời

Công văn 498/UBND.NV về việc đồng ý ký HĐLĐ tạm thời

 •   02/02/2018 10:39:44 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Công văn 498/UBND.NV về việc đồng ý ký HĐLĐ tạm thời
335/UBND-NV V/v bổ sung nội dung hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 tại Công văn số 6569/UBND-NV ngày 18/12/2017

335/UBND-NV V/v bổ sung nội dung hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 tại Công văn số 6569/UBND-NV ngày 18/12/2017

 •   17/01/2018 03:22:14 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
335/UBND-NV V/v bổ sung nội dung hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 tại Công văn số 6569/UBND-NV ngày 18/12/2017
Công văn 12/TCKH.NS Vv: Triển khai thực hiện hạch toán chi thường xuyên theo mục lục ngân sách mới quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ năm 2018.

Công văn 12/TCKH.NS Vv: Triển khai thực hiện hạch toán chi thường xuyên theo mục lục ngân sách mới quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ năm 2018.

 •   09/01/2018 02:45:31 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Công văn 12/TCKH.NS Vv: Triển khai thực hiện hạch toán chi thường xuyên theo mục lục ngân sách mới quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ năm 2018.
Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT V/v Tổchức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghịlần thứsáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT V/v Tổchức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghịlần thứsáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 •   05/01/2018 07:50:10 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT V/v Tổchức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghịlần thứsáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Công văn 04/GDĐT V/v: Triển khai hướng dẫn chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Công văn 04/GDĐT V/v: Triển khai hướng dẫn chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

 •   03/01/2018 10:18:17 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Công văn 04/GDĐT V/v: Triển khai hướng dẫn chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè
Công văn số 643/PGD ĐT V/v: tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh.

Công văn số 643/PGD ĐT V/v: tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh.

 •   22/12/2017 10:05:16 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 643/PGD ĐT V/v: tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh
Công văn số 641/PGD ĐT.HĐNGLL V/v: tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông tết Dương lịch, tết Nguyên Đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018.

Công văn số 641/PGD ĐT.HĐNGLL V/v: tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông tết Dương lịch, tết Nguyên Đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018.

 •   22/12/2017 09:58:12 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 641/PGD ĐT.HĐNGLL V/v: tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông tết Dương lịch, tết Nguyên Đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018.
Công văn 637/PGD ĐT.VP V/v: yêu cầu báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 về ứng dụng Công nghệ thông tin.

Công văn 637/PGD ĐT.VP V/v: yêu cầu báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 về ứng dụng Công nghệ thông tin.

 •   21/12/2017 02:33:44 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Công văn 637/PGD ĐT.VP V/v: yêu cầu báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 về ứng dụng Công nghệ thông tin.
Công văn 639/PGD ĐT.VP V/v lập danh sách trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh

Công văn 639/PGD ĐT.VP V/v lập danh sách trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh

 •   21/12/2017 02:29:05 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Công văn 639/PGD ĐT.VP V/v lập danh sách trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh
Công văn 6562/UBND.VP V/v tuyên truyền đăng ký tham gia cuộc thu sáng kiến vì cộng đồng

Công văn 6562/UBND.VP V/v tuyên truyền đăng ký tham gia cuộc thu sáng kiến vì cộng đồng

 •   19/12/2017 03:35:15 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Công văn 6562/UBND.VP V/v tuyên truyền đăng ký tham gia cuộc thu sáng kiến vì cộng đồng
Thông báo 568/TB.UBND V/v viếng nghĩa trang liệt sĩ liên huyện

Thông báo 568/TB.UBND V/v viếng nghĩa trang liệt sĩ liên huyện

 •   19/12/2017 08:42:03 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Thông báo 568/TB.UBND V/v viếng nghĩa trang liệt sĩ liên huyện
Công văn 6569/UBND.VP v/v đánh giá CB,CC,VC năm 2017

Công văn 6569/UBND.VP v/v đánh giá CB,CC,VC năm 2017

 •   18/12/2017 11:10:45 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Công văn 6569/UBND.VP v/v đánh giá CB,CC,VC năm 2017
Công văn 627/PGD ĐT V/v: chuẩn bị cho học sinh thi đấu HKPĐ tỉnh BR-VT lần thứ X năm 2018

Công văn 627/PGD ĐT V/v: chuẩn bị cho học sinh thi đấu HKPĐ tỉnh BR-VT lần thứ X năm 2018

 •   13/12/2017 03:28:37 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Công văn 627/PGD ĐT V/v: chuẩn bị cho học sinh thi đấu HKPĐ tỉnh BR-VT lần thứ X năm 2018
Công văn 628/PGD ĐT V/v tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại, bạo hành trẻ em trong các trường học trên địa bàn huyện.

Công văn 628/PGD ĐT V/v tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại, bạo hành trẻ em trong các trường học trên địa bàn huyện.

 •   13/12/2017 03:25:47 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Công văn 628/PGD ĐT V/v tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại, bạo hành trẻ em trong các trường học trên địa bàn huyện.
Công văn 566/KTHT V/v triển khai phổ biến cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thư II

Công văn 566/KTHT V/v triển khai phổ biến cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thư II

 •   13/12/2017 09:29:50 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Công văn 566/KTHT V/v triển khai phổ biến cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thư II
Công văn số 620/PGD ĐT V/v triển khai thông tư số 27/2017/TT-BGD ĐT

Công văn số 620/PGD ĐT V/v triển khai thông tư số 27/2017/TT-BGD ĐT

 •   11/12/2017 10:15:34 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 620/PGD ĐT V/v triển khai thông tư số 27/2017/TT-BGD ĐT

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây