Công văn số 215/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 04 năm học 2017-2018

Công văn số 215/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 04 năm học 2017-2018

 •   06/04/2018 03:51:57 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 215/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 04 năm học 2017-2018
Công văn số 43-KHPH/ĐTNCSHCM-PGDĐT V/v Tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV Và tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XXII - năm 2018

Công văn số 43-KHPH/ĐTNCSHCM-PGDĐT V/v Tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV Và tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XXII - năm 2018

 •   06/04/2018 03:09:28 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 43-KHPH/ĐTNCSHCM-PGDĐT V/v Tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV Và tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XXII - năm 2018
Công văn 183/PGD ĐT V/v: phối hợp hỗ trợ văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI LIFE Việt Nam đến giới thiệu chương trình định hướng giáo dục và Trao học bổng tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018.

Công văn 183/PGD ĐT V/v: phối hợp hỗ trợ văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI LIFE Việt Nam đến giới thiệu chương trình định hướng giáo dục và Trao học bổng tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018.

 •   21/03/2018 09:51:01 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Công văn 183/PGD ĐT V/v: phối hợp hỗ trợ văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI LIFE Việt Nam đến giới thiệu chương trình định hướng giáo dục và Trao học bổng tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018.
Thông báo 1630/TB.UBND Về việc thông báo thuyên chuyển viên chức giáo dục

Thông báo 1630/TB.UBND Về việc thông báo thuyên chuyển viên chức giáo dục

 •   20/03/2018 02:36:12 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Thông báo 1630/TB.UBND Về việc thông báo thuyên chuyển viên chức giáo dục
Công văn 1476/UBND-NV V/v hướng dẫn lập hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018

Công văn 1476/UBND-NV V/v hướng dẫn lập hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018

 •   13/03/2018 02:41:18 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Công văn 1476/UBND-NV V/v hướng dẫn lập hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018
Quyết định 825/QĐ.UBND về việc phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn

Quyết định 825/QĐ.UBND về việc phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn

 •   05/03/2018 02:52:25 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 825/QĐ.UBND về việc phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn
Công văn 156/TCKH-NS Về việc triển khai thông tư về quản lý tài sản

Công văn 156/TCKH-NS Về việc triển khai thông tư về quản lý tài sản

 •   28/02/2018 04:13:39 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Công văn 156/TCKH-NS Về việc triển khai thông tư về quản lý tài sản
Kế hoạch số 117/KH-PGDĐT Về việc tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2018 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Kế hoạch số 117/KH-PGDĐT Về việc tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2018 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

 •   27/02/2018 09:28:23 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 117/KH-PGDĐT Về việc tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2018 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Công văn 1087/UBND-NV V/v chuyển công tác viên chức giữa các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập

Công văn 1087/UBND-NV V/v chuyển công tác viên chức giữa các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập

 •   23/02/2018 10:11:34 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Công văn 1087/UBND-NV V/v chuyển công tác viên chức giữa các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
Quyết định 718/QĐ.UBND V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Quyết định 718/QĐ.UBND V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

 •   12/02/2018 02:42:52 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 718/QĐ.UBND V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
Công văn 766/UBND.NV Về việc triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm

Công văn 766/UBND.NV Về việc triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm

 •   06/02/2018 09:02:47 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Công văn 766/UBND.NV Về việc triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm
Thông báo 120/TB-TCKH Thông báo quyết toán tình hình thu,chi

Thông báo 120/TB-TCKH Thông báo quyết toán tình hình thu,chi

 •   05/02/2018 09:12:55 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Thông báo 120/TB-TCKH Thông báo quyết toán tình hình thu,chi
CV số 84/PGD-VP chấn chỉnh công tác thu chi trong CS giáo dục

CV số 84/PGD-VP chấn chỉnh công tác thu chi trong CS giáo dục

 •   02/02/2018 04:00:51 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
CV số 84/PGD-VP chấn chỉnh công tác thu chi trong CS giáo dục
Công văn 498/UBND.NV về việc đồng ý ký HĐLĐ tạm thời

Công văn 498/UBND.NV về việc đồng ý ký HĐLĐ tạm thời

 •   02/02/2018 10:39:44 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Công văn 498/UBND.NV về việc đồng ý ký HĐLĐ tạm thời
335/UBND-NV V/v bổ sung nội dung hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 tại Công văn số 6569/UBND-NV ngày 18/12/2017

335/UBND-NV V/v bổ sung nội dung hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 tại Công văn số 6569/UBND-NV ngày 18/12/2017

 •   17/01/2018 03:22:14 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
335/UBND-NV V/v bổ sung nội dung hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 tại Công văn số 6569/UBND-NV ngày 18/12/2017
Công văn 12/TCKH.NS Vv: Triển khai thực hiện hạch toán chi thường xuyên theo mục lục ngân sách mới quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ năm 2018.

Công văn 12/TCKH.NS Vv: Triển khai thực hiện hạch toán chi thường xuyên theo mục lục ngân sách mới quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ năm 2018.

 •   09/01/2018 02:45:31 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Công văn 12/TCKH.NS Vv: Triển khai thực hiện hạch toán chi thường xuyên theo mục lục ngân sách mới quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ năm 2018.
Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT V/v Tổchức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghịlần thứsáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT V/v Tổchức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghịlần thứsáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 •   05/01/2018 07:50:10 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT V/v Tổchức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghịquyết Hội nghịlần thứsáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Công văn 04/GDĐT V/v: Triển khai hướng dẫn chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Công văn 04/GDĐT V/v: Triển khai hướng dẫn chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

 •   03/01/2018 10:18:17 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Công văn 04/GDĐT V/v: Triển khai hướng dẫn chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè
Công văn số 643/PGD ĐT V/v: tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh.

Công văn số 643/PGD ĐT V/v: tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh.

 •   22/12/2017 10:05:16 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 643/PGD ĐT V/v: tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây