Quyết định số 1796/QĐ.UBND V/v tạm giao số lượng người làm việc

Quyết định số 1796/QĐ.UBND V/v tạm giao số lượng người làm việc

 •   28/05/2018 03:53:25 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1796/QĐ.UBND V/v tạm giao số lượng người làm việc
Công văn số 327/PGDĐT-GDTrH V/v Triển khai Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm trong các trường THCS từ năm học 2018 - 2019.

Công văn số 327/PGDĐT-GDTrH V/v Triển khai Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm trong các trường THCS từ năm học 2018 - 2019.

 •   24/05/2018 04:46:12 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 327/PGDĐT-GDTrH V/v Triển khai Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm trong các trường THCS từ năm học 2018 - 2019.
Công văn số 366/PGD ĐT.VP V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học

Công văn số 366/PGD ĐT.VP V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học

 •   23/05/2018 10:15:59 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 366/PGD ĐT.VP V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học
Quyết định số 180/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018

Quyết định số 180/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018

 •   22/05/2018 03:02:21 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 180/QĐ-PGDĐT Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018
Công văn số 3352/UBND.VP V/v báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019

Công văn số 3352/UBND.VP V/v báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019

 •   18/05/2018 02:32:47 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3352/UBND.VP V/v báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019
Kế hoạch số 340/KH-PGDĐT V/v Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 19-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW; Chỉ thị số 23- CT/TW; Quy định số 124-QĐ

Kế hoạch số 340/KH-PGDĐT V/v Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 19-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW; Chỉ thị số 23- CT/TW; Quy định số 124-QĐ

 •   17/05/2018 10:22:18 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 340/KH-PGDĐT V/v Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW; Chỉ thị số 19-CT/TW; Chỉ thị số 20-CT/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW; Chỉ thị số 23- CT/TW; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư và các Nghị quyết của Tỉnh ủy
Báo cáo số 323/BC.PGD ĐT V/v Kết quả triển khai thực hiện Hội thi Hát - Múa sân trường cấp huyện năm học 2017-2018

Báo cáo số 323/BC.PGD ĐT V/v Kết quả triển khai thực hiện Hội thi Hát - Múa sân trường cấp huyện năm học 2017-2018

 •   15/05/2018 10:57:36 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo số 323/BC.PGD ĐT V/v Kết quả triển khai thực hiện Hội thi Hát - Múa sân trường cấp huyện năm học 2017-2018

Kế hoạch số 322/KH.PGD ĐT V/v Vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika năm 2018.

 •   15/05/2018 10:53:40 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 322/KH.PGD ĐT V/v Vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika năm 2018

Báo cáo số 321/BC.PGD ĐT V/v Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

 •   15/05/2018 10:49:14 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo số 321/BC.PGD ĐT V/v Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018
Công văn 320/PGD ĐT Công văn số 320/PGD ĐT Công văn số 320/PGD ĐT V/v tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2018.

Công văn 320/PGD ĐT Công văn số 320/PGD ĐT Công văn số 320/PGD ĐT V/v tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2018.

 •   15/05/2018 10:41:25 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Công văn 320/PGD ĐT Công văn số 320/PGD ĐT Công văn số 320/PGD ĐT V/v tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2018
Quyết định số 1569 /QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp trung học cơ sở (phổ thông và bổ túc) năm học 2017-2018, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2018-2019 tại huyện Long Điền

Quyết định số 1569 /QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp trung học cơ sở (phổ thông và bổ túc) năm học 2017-2018, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2018-2019 tại huyện Long Điền

 •   14/05/2018 02:48:18 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1569 /QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp trung học cơ sở (phổ thông và bổ túc) năm học 2017-2018, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2018-2019 tại huyện Long Điền
Thông báo 296/TB.PGD ĐT V/v Gi ới thiệu chữ ký ông Trần Văn Tâm Phó trưởng phòng GD&ĐT

Thông báo 296/TB.PGD ĐT V/v Gi ới thiệu chữ ký ông Trần Văn Tâm Phó trưởng phòng GD&ĐT

 •   09/05/2018 02:49:11 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Thông báo 296/TB.PGD ĐT V/v Giới thiệu chữ ký ông Trần Văn Tâm Phó trưởng phòng GD&ĐT
Công văn số 288/PGD&ĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 5 năm học 2017-2018

Công văn số 288/PGD&ĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 5 năm học 2017-2018

 •   03/05/2018 10:35:52 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 288/PGD&ĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 5 năm học 2017-2018
Kế hoạch 2740/KH.UBND kế hoạch tổ chức cuộc thi sưu tầm ảnh nghệ thuật

Kế hoạch 2740/KH.UBND kế hoạch tổ chức cuộc thi sưu tầm ảnh nghệ thuật

 •   02/05/2018 10:02:16 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch 2740/KH.UBND kế hoạch tổ chức cuộc thi sưu tầm ảnh nghệ thuậ
Quyết định 1395/QĐ.UBND V/v thuyên chuyển viên chức

Quyết định 1395/QĐ.UBND V/v thuyên chuyển viên chức

 •   26/04/2018 09:13:12 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 1395/QĐ.UBND V/v thuyên chuyển viên chức
Công văn 295/TCKH.NS về việc triển khai thực hiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công

Công văn 295/TCKH.NS về việc triển khai thực hiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công

 •   16/04/2018 08:49:59 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Công văn 295/TCKH.NS về việc triển khai thực hiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công
Công văn số 215/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 04 năm học 2017-2018

Công văn số 215/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 04 năm học 2017-2018

 •   06/04/2018 03:51:57 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 215/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn MN, TH và THCS tháng 04 năm học 2017-2018
Công văn số 43-KHPH/ĐTNCSHCM-PGDĐT V/v Tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV Và tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XXII - năm 2018

Công văn số 43-KHPH/ĐTNCSHCM-PGDĐT V/v Tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV Và tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XXII - năm 2018

 •   06/04/2018 03:09:28 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 43-KHPH/ĐTNCSHCM-PGDĐT V/v Tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Long Điền lần thứ XV Và tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XXII - năm 2018
Công văn 183/PGD ĐT V/v: phối hợp hỗ trợ văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI LIFE Việt Nam đến giới thiệu chương trình định hướng giáo dục và Trao học bổng tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018.

Công văn 183/PGD ĐT V/v: phối hợp hỗ trợ văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI LIFE Việt Nam đến giới thiệu chương trình định hướng giáo dục và Trao học bổng tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018.

 •   21/03/2018 09:51:01 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Công văn 183/PGD ĐT V/v: phối hợp hỗ trợ văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI LIFE Việt Nam đến giới thiệu chương trình định hướng giáo dục và Trao học bổng tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2018.

Các tin khác

Đơn vị trục thuộc


Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay2,202
 • Tháng hiện tại25,766
 • Tổng lượt truy cập1,076,966
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây